เมื่อลูกค้าไม่พอใจผลิตภัณฑ์ พนักงานขายควรปฏิบัติอย่างไร รับมือลูกค้าเรื่องมาก ลูกค้านิสัยไม่ดี

via อาชีพเสริม อาชีพเสริม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*