3D Printing""

ขาย 3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีเหลือง)”” ราคา

3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีเหลือง)”” ราคาปกติ 1200.00 ราคาพิเศษ 950.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Prompt BuildBoard เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี FDM”” ราคา

3D Prompt BuildBoard เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี FDM”” ราคาปกติ 24000.00 ราคาพิเศษ 24000.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีแดง)”” ราคา

3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีแดง)”” ราคาปกติ 1200.00 ราคาพิเศษ 950.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีน้ำเงิน)”” ราคา

3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีน้ำเงิน)”” ราคาปกติ 1200.00 ราคาพิเศษ 950.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีเขียว-ขาว)”” ราคา

3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีเขียว-ขาว)”” ราคาปกติ 2300.00 ราคาพิเศษ 1700.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีดำ)”” ราคา

3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีดำ)”” ราคาปกติ 1100.00 ราคาพิเศษ 850.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีทอง)”” ราคา

3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีทอง)”” ราคาปกติ 1200.00 ราคาพิเศษ 950.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Print Filament ABS เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีโปร่งใส)”” ราคา

3D Print Filament ABS เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีโปร่งใส)”” ราคาปกติ 1200.00 ราคาพิเศษ 850.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน

3D Printing""

ขาย 3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีแดง-ขาว)”” ราคา

3D Print Filament PLA เส้นพลาสติกขนาด 1.75 mm.1 kg.(สีแดง-ขาว)”” ราคาปกติ 2300.00 ราคาพิเศษ 1700.00 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก   อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน อ่านรีวิวจากผู้ใช้งาน